Cựu học sinh Thường Tín 1994 - 1997
Tuesday, 2019-Jun-25, 3:18 AM
forever 12b
Login form

Thông tin và danh sách liên hệ

Mỗi lần vào đây các bạn sẽ lấy lại được tuổi trẻ của mình, ặc ặc ... cưa sừng cho trẻ lại ...

Trang thông tin của tập thể lớp 12B Liên khóa 1994 - 1997
Trường THPT Thường Tín - Hà Tây

Danh sách lớp 12B khoá học 1994-1997Chủ nhiệm


Thầy Nguyễn Đức Chiến

Mobile:

E-Mail:


STT Họ và tên
Mobile Điện thoại NR Email
1 Vũ Bích Hậu 098 574 4069    
2 Nguyễn Bích Hợp 098 373 8262 0439 411 191 bichhop79@yahoo.com
3 Nguyễn Ngọc Bích 093 626 0008 0433 755 821  
4 Đàm Viết Tuyển 0169 783 6752    
5 Đặng Thanh Hương 098 356 1208    
6 Đặng Thuý Mừng      
7 Đỗ Kim Thu 098 931 3717 0433 853 015 thunhim@yahoo.com
8 Đỗ Phương Nam 097 398 9889   phuongnamcdsp@yahoo.com
9 Đỗ Thị Tình 090 408 2076 0433 761 7??  
10 Dương Ngọc Tuyển 094 827 0024    
11 Kiều Kim Oanh 098 315 5378 0466 536 606  
12 Từ Lan Chi      
13 Đỗ Kim Phượng 097 924 3851    
14 Lê Huyền Nhung 090 221 3777    
15 Lê Quyên(Chức) 0168 279 5201    
16 Lê Thu Hoài      
17 Lê Thuý Hà 098 260 7323 0433 850 590 maithi_0173@yahoo.com
18 Lý Thanh Mai 094 827 0024    
19 Ngô Thuý Quỳnh 0127 451 1280 0433 764 169  
20 Nguyễn Đức Hiếu 090 443 4123    
21 Trần Hồng Nhung   0433 851 007  
22 Nguyễn Hồng Quyên 097 608 0106 0433 851 917 haiquyen.2005@yahoo.com
23 Nguyễn Hồng Vân 098 633 0930   hongvan243@gmail.com
24 Nguyễn Ngọc Linh 0127 323 1979 0433 769 278 pepong03_06@yahoo.com.vn
25 Nguyễn Phụng Thiện 098 953 5098   thiennp@minhtri.com.vn
26 Nguyễn Thị Quyên      
27 Nguyễn Thanh Hảo 098 356 4038   haontt@dongabank.com.vn
28 Nguyễn Thanh Huyền 090 434 1004 0433 850 637 thanhhuyen_3579@yahoo.com
29 Nguyễn Thanh Nhanh 098 580 5412    
30 Nguyễn Thị HươngA (Tía) 094 661 3535 0433 766 556  
31 Nguyễn Thị HươngB (Bosley) 0126 624 2321 0203 898 749  
32 Nguyễn Văn Công 093 788 3880    
33 Nguyễn Văn Tráng 091 283 1285   trangtnk@gmail.com
34 Phạm Thu Hiền      
35 Phùng Thuỳ Linh 095 770 0009 0439 965 258 phunghieulinh@yahoo.com.vn
36 Trịnh Thu Thuỷ 091 523 9243 0438 687 210 thuy_water@yahoo.com
37 Đỗ Thanh Xuân 091 234 5744    
38 Nguyễn Thương Mến      
39 Trần Đức Anh 093 7378 939 0433 760 103 anhtd@pvep.com.vn
anhtdht@gmail.com


40 Trần Hương 090 607 3763 0433 850 367  
41 Trần Thanh Nghĩa 098 613 8518    
42 Trần Trung Kiên 097 661 4588 0433 763 728  
43 NguyễnTrọng Hiếu 097 573 0665    
44 Trương Kim Thanh      
45 Trương Thị Dung 0168 671 1127    
46 Từ Mạnh Tiến 091 211 4200    
47 Từ Thanh Huyền 098 481 1766   huyenhpc@yahoo.com
48 Uông Huy Toàn 090 800 4611 0433 763 528 uonghuy_toan@kaovn.com.vn
49 Vũ Thanh Huyền 098 855 0079    
50 Nguyễn Xuân Trường 090 328 9365    
51

   
Site friends
  • Create a free website
  • Dưới đây là khu vực nhạy cảm, chỉ dành cho 13 thằng con trai thôi nhé, nếu chị em nào muốn tham khảo thì cứ vô tư đi, ở nhà mặc vậy thì chỉ ...

    sướng nhất chồng mình       
    it's me


    Copyright anhtdht©2019
    Free website builderuCoz